Usługi

SZKOLENIA

Prowadzimy szkolenia dla drukarzy, które poszerzają wiedzę na temat zagadnień, problemów z którymi spotykają się Państwo na co dzień.

Wychodzimy bowiem z założenia, że tylko szczera wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą przynoszą obopólne korzyści.

CZYSZCZENIE WAŁKÓW DRUKARSKICH

Czyszczenie aniloksów powinno być priorytetem dla każdej drukarni. Ich prawidłowe wdrożenie przekłada się na dłuższą eksploatację wałków rastrowych, lepsze przenoszenie farby, co zwiększa stabilność i powtarzalność podczas druku. Z tego względu za pomocą metody proszkowej usługowo zajmujemy się czyszczeniem wałów drukarskich.